Info om Invasiva arter

 Det kommer att genomföras 5 informationsmöte om Invasiva arter , bla på Fritidsgården i Köpingebro den 22/1 kl 18-20 enl vidstående affisch .

Comments are closed