HUR FORT KÖR DU ?

30 km/tim inom byn gäller både BIL och MOTORCYKEL  !!!!!!!!! 

Comments are closed