Filminspelning

För kännedom för boende på Nattviol-, Näckros-  och Nejlikevägen kommer det att spelas in en reklamfilm enligt detta infoblad !

Kommentera