Åtgärder på Byatorget

Byalagets ansökan angående medel för att rusta upp Byatorgs området vid Hildas , skolbusshållplatsen och fartdämpningar Gran- Örnvägen har kommunen svarat positivt och avsatt medel för ändamålet !

Kommentera