Medlemskort

Byablad, medlemskort och klistermärke till postlådan är nu på väg ut till alla som hitintills har betalat medlemsavgiften . Vi är tacksamma om ännu fler vill vara med i byalaget för en årsavgift på 150:- som kan sättas in på plusgiro 106196-9 !

Bokbussen

Nya tider för Bokbussen framöver är ändrat med 10 minuter så nu gäller dessa tider Onsdagar :Udda vecka : 16,10 – 16,30 och 17,20 – 18,00      Jämn vecka : 17,20 – 18,00

ÅRSMÖTE

Byalagets årsmöte sker den 18/3 kl i Scoutstugan ! Till styrelsen behöver vi 2 nya medlemmar ! Ni som är intresserade ta kontakt med ordf Jan,  janne.ryd@gmail.com   0703881428 eller Georg,  georgpersson47@gmail.com 0703121807 .

Fokus på byarna

Byalaget har inlämnat förslag, inom FOKUS på Byarna i Ystad kommun , angående förbättringar runt Byaplanen , asfaltering för parkering norr Bouleplanen, någon form av plank/mur med sittplatser söder om bouleplanen,  sätta upp ett cykelställ med tak i anslutning till vänt kuren och förbättring  av / på stigning för barnen …

Continue reading

Styrelseprotokoll

Numera har vi börjat med öppna styrelsemöte där byalagsmedlemmar kan delta med förslag och inlägg före ordinarie styrelsemöte . Mötena är förlagda i regel till första måndagen i månaden, så nästa möte blir då 4/12 kl 1830 ,oftast är vi i Golfklubbens Members room . Intresserad bör anmäla ev närvaro …

Continue reading