Inför årsmötet

Styrelsen behöver nya medarbetare , då Fleming avser flytta ifrån byn har vi ingen som representerar söder sidan , det behövs också någon från nya västra området ! Intresserade ta gärna kontakt med någon i styrelsen . Det vore bra om vi får namnförslagen före årsmötet  ! Årsmötet sker i …

Continue reading

Snöröjning

Vi har fått en ny entreprenör för snöröjningen här i Nybrostrand ,Nemi Syd . Röd väg röjs vid 2 cm och blå väg vid 4 cm, vi inväntar ny karta där även nynya området också är med!