Årsmötet genomfört

Till Byalagets årsmöte i söndags samlades 24 bybor , agendan klubbades igenom ganska snabbt men där uppstod en liten diskussion ang verksamhets berättelsens omfattning där ordförandes uppfattning att hålla den kort uppskattades för att bibehållas så . Revisorerna påpekade också att Byalaget bör ansöka om medel uppgående till 1200:- /år …

Continue reading

Vårens vinprovning

Vinprovning och trevlig samvaro fredagarna 12/4 och 26/4 kl 1830 på Golfklubbens Restaurang med Mats Aanesen . Priset är oförändrat 300:-/pers . Lite annorlunda upplägg med en liten fisk och kötträtt med passande viner. Anmäl till Jan 0703881428, Margaretha 0763917321 eller Georg 0703121807.

Årsmöte 20190317 kl 1000 Scoutstugan

Kallelse till Nybrostrand Byalags årsmöte , här finns dagordning,verksamhetsberättelse och bokslut . Efter mötet bjuds på kaffe och information om solcellsinstallationer av energirådgivare Eva Hansson . Årsmötesdagordning 2019 Resultat och Balansräkning 2018 Budget 2019 Verksamhetsberättelse för Nybrostrands Byalag 2018-slutversion[6315]