Byabladet

Byabladet som är byalagets fyrsidiga informationsblad, utkommer fyra gånger per år och delas ut till samtliga hushåll i Nybrostrand.

Nr 1. Innehåller medlemskort samt information om årsstämman.

Nr 2. Utkommer i början av juni delas ut av styrelsen.

Nr 3. Utkommer i mitten av september delas ut av styrelsen.

Nr 4. Utkommer i mitten av december Inbetalningskort medföljer. Detta blad skickas via post till alla som har uppgivit att de inte bor i Nybrostrand över vintern.

 

Kommentera